Negiranje hadîtha o liječenju urinom deve i strpljenjem sa nepravdom vladara