‘Neće uspjeti ljudi koji jedino znaju za Allâha u Ramadhânu’

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Da li je govor ‘Neće uspjeti ljudi koji jedino znaju za Allâha u Ramadhânu’ hadîth?

Odgovor: To je govor nekih Selefa. Oni su ovo spomenuli o ljudima koji u Ramadhânu čine `ibâdet Allâhu a kada Ramadhân prođe prestanu i rekli:

“Jadna li je osoba koja jedino zna za Allâha u Ramadhânu”

Ovaj govor se ispravno odnosi na osobu koja (nakon Ramadhâna) prestane izvršavati islamske obaveze i dužnosti, ali se međutim ne odnosi na one koji van Ramadhâna ne čine dobrovoljna preporučena djela.

Izjava je dakle tačna, ali se odnosi samo na one koji privremeno izvršavaju islâmske obaveze i dužnosti – kao na primjer na one koji klanjaju u Ramadhânu a ostavljaju namaz van Ramadhâna. Ova osoba je propala jer je namjerno ostavljanje namaza Kufr (nevjerstvo).

Što se tiče ostavljanja nekih dobrovoljnih preporučenih djela van Ramadhâna – to nije grijeh. Poznato je da ljudi tokom Ramadhâna nastoje da izvršavaju razna preporučena djela, udjeljuju Sadaqu i slično. Za onoga ko ne bude činio ova djela nakon Ramadhâna ne kažemo da je propao.