Ne vjeruj ovakvim ljudima

Ne vjeruj ovakvim ljudima

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Ako naiđeš na osobu koja brani Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a (sljedbenike svojih prohtjeva i novotarija), ili ih opravdava, ili brani njihove sljedbenike i braneći ih raspravlja o tome – znaj da u njemu nema dobra, jer on to jedino radi zbog toga što posjeduje neku vrstu novotarije i ne želi da ga otkriješ. On ne želi da ga otkriješ!

Onaj ko ljudima objašnjava Sunnah i upozorava ih protiv novotarija je međutim povjerljiv kada je u pitanju Allâhova vjera. Kada sjediš sa takvom osobom možeš se osjećati sigurnim.

Što se tiče onoga ko gleda kako iskušenja zahvataju ljude sa svih strana a on šuti i ne savjetuje narod – on nema koristi znanja koje posjeduje. Znanje obuhvata naređivanje (na dobro) a odvraćanje (od zla) – naređivanje pokornosti Allâhu i pridržavanju Knjige i Sunneta Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم, a odvraćanje od nepridržavanja Allâhove Knjige i Sunneta Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم.

Poenta je u tome da, ukoliko naiđete na osobu koja štiti sljedbenike svojih prohtjeva, ne smijete se osjećati sigurnima kada je u pitanju vaša vjera. Kada vidite da osoba braneći ih raspravlja o onima koji su odstupili od puta Ahl-us-Sunnah – ne vjerujte mu kada je u pitanju naša vjera, ne oslanjajte se na njega i nemojte sjediti sa njim!

Ovo nije oporuka Muhammada bin Hâdî. Ovo je oporuka Selefa رحمهم الله.