Ne uvede se novotarija a da se pri tome ne ostavi Sunnah sličan njoj

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Spomenuo si da se ne uvede novotarija a da se pri tome ne ostavi Sunnah sličan njoj, kao što su to govorili Selefi. Koji je to Sunnah ostavljen prilikom uvođenja Mawlida (proslave rođendana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)?

Odgovor: Sunnah koji je pri tome ostavljen je ostavljanje te novotarije – jer Sunnah može biti ostavljanje i činjenje nečega. Ukoliko je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ostavio nešto – iako je postojao razlog da se to učini – ostavljanje toga je u tome slučaju Sunnah. Stoga u ovome slučaju kažemo:

Uveli ste novotariju a ostavili Sunnah – a Sunnah je u ovome slučaju ostavljanje te novotarije.