Ne trebaju ti knjige Sajjida Qutba

Ne trebaju ti knjige Sajjida Qutba

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Knjige (Sajjida Qutba) kao “Fî Dhilâl-il-Qur’ân”, “al-`Adâlah al-Idžtimâ’ijjah” i (od Abû Hâmida al-Ghazâlîja) “Ihjâ’ `Ulûm-id-Dîn” sadrže dobro, ali i zlo. Smijem li citirati ono što je dobro iz ovih knjiga ukoliko želim predavati ili napisati nešto?

Odgovor: Allâh ti je dao dovoljno da ti ne trebaju ove knjige. Postoje knjige Selefa. Postoje knjige učenjâkâ i imâmâ. Upućuj na njih a izbjegavaj knjige koje su kritikovane i pregledavane. Ostavi ih. Dobro koje one sadrže se već nalazi u povjerljivim i poznatim knjigama. Što se tiče zla koje se u njima nalazi, biti ćeš pošteđen njega.