“Ne proglašavajte ljude novotarima jer vas Allâh neće pitati o njima”

Govornik: Šajkh Ahmad bin `Umar Bâzmûl

Izvor:

 

Pitanje: Postoje oni koji govore ‘Ne proglašavajte ljude novotarima!’, ili, kada se prenese Tabdî` učenjâkâ na neku osobu, on kaže: “Brate moj! Ostavi ovaj govor! Ostavi ovaj govor! Hoće li te Allâh pitati o njima?”

Odgovor: Odgovor je da! Ti ćeš na Sudnjem Danu biti pitan o novotaru čije su se stvari širile među ljudima, a ti si znao da su ga učenjaci proglasili novotarom – a varao si ljude i nisi ih savjetovao da je on novotar. Biti ćeš pitan na Sudnjem Danu. Tvoj komšija, tvoj prijatelj i tvoj brat će se pribiti uz tebe i, kako je došlo u nekim predajama, reći: “O Allâhu! Ovaj me je vidio na zlu i nije to promijenio!”

Ô jadniče! Želiš popraviti svoju situaciju i odbraniti se, pa pričaš loše o ovoj vjeri i pričaš loše o Manhadžu Selefa! Selefi رِضْوَانَ اللهُ عَلَيْهِم su pobijali sljedbenike novotarija, upozoravali protiv njih, objašnjavali njihove opasnosti i savjetovali Ummah (govoreći) “Taj i taj je novotar!” “Nemojte sjediti sa tim i tim!”. Kada je `Umar (bin al-Khattâb) upozoravao protiv Sabîgha, naredio da ga izvedu i da ne sjede sa njim; hoćemo li reći `Umaru: “Ô `Umare! Allâh te neće pitati o ovima!” Ne, on će biti pitan! Ti ćeš biti pitan! Ukoliko se bojiš da ćeš biti prebijen, ili da će ti sigurno ili vjerovatno biti nanešena šteta, u tome slučaju si opravdan, ali ukoliko ne postoji nikakva prepreka, a ti si u stanju objasniti i imaš dokaz iz govora učenjâkâ – tada ti je obavezno da objasniš, Ô brate.