Ne približavati se bludu – a ne samo ne činiti ga

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Svi znaju i govore da je blud zabranjen i da nije dozvoljen, ali to nije dovoljno. Moraju se implementirati sredstva koja spriječavaju blud. Allâh تَعَالَى je rekao:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى

“I ne približavajte se bludu!” (17:32)

Nije dakle rekao da ne činimo blud, nego da mu se ne približavamo – što znači da izbjegavamo sve što vodi ka bludu. Dakle spriječiti ga; a ne možete spriječiti blud ukoliko ne spriječite ono što vodi ka njemu i ukoliko ne praktikujete ono što je Allâh propisao da bi se spriječio. Primjeri toga su da žena bude pokrivena, da ne putuje bez mahrama, da se ne miješa sa muškarcima u kancelarijama, klubovima, na zabavama, TV ekranima i medijima. Prikazuje se na TV-u sa muškarcem, uljepšana i našminkana – kao da mu je žena. I to pred cijelim svijetom, a ne pred dvije ili tri osobe. Zar će se muslimanka prikazivati cijelom svijetu na ovaj način? Molimo Allâha za zdravlje. To je ružno i loše.