Ne postoje dobre novotarije u vjeri

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se novotarije (u vjeri) dijele na dobre i loše?

Odgovor: Ne; (u vjeri) ne postoje dobre novotarije. Svaka novotarija je zabluda. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Svaka novotarija je zabluda.” (Muslim 867)

i ti ćeš sada reći da to nije tako, nego da postoje dobre novotarije? To je u suprotnosti sa govorom Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.