Ne pitaj o kakvoći Allâhovog spuštanja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li nam je propisano negirati da je Allâh سُبْحَانَهُ inkarniran u nebesa prilikom Njegovog spuštanja na najniže nebo u zadnjoj trećini noći?

Odgovor: Ne pitaj o kakvoći; potvrdi da se Allâh spušta na najniže nebo – kao što je rekao Allâhov poslanik . Kako se spušta? Nemoj ulaziti u to. To zna samo Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.