Ne obavlja ni kod koga namaz jer se boji Rijâ’

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Bojim se Rijâ’ (pretvaranja pred drugima), do te mjere da ni kod koga ne obavljam namaz.

Odgovor: Nije dozvoljeno ostavljati dobra djela zbog bojazni od Rijâ’. To je od Šajtâna. Čini dobra djela i čini ih iskreno u ime Allâha عَزَّ وَ جَلَّ. Ne ostavljaj djela zbog bojazni od Rijâ’. To je ono što Šajtân želi. On te želi odvratiti od namaza i uvjerava te da klanjaš da bi te drugi vidjeli. Nagovara te da ne klanjaš noću, da to ne bi činio pretvarajući se pred drugima.

Moli Allâha da te zaštiti od Rijâ’ i od širka, a nastavi činiti dobra djela.