Ne napuštaj Teraviju prije imâma

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta znači hadîth Allâhovog poslanika :

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

»Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode, ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.« (at-Tirmidhî 806 i an-Nasâ’î 1605. Autentičan prema al-Albânîju u “Irwâ’-ul-Ghalîl” 447)?

Odgovor: To znači da on treba nastaviti da klanja sa imâmom, od početka Teravije do kraja. On dakle treba klanjati sa imâmom od početka Teravije do njenog završetka. To je značenje

»Ko klanja sa imâmom sve dok on ne ode…«

To znači da ne odlazi dok imâm ne ode.