Ne diže ruke u namazu jer slijepo slijedi Abû Hanîfu

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Da li je laiku dozvoljeno da nikako ne diže ruke (u namazu), slijepo slijedeći Imâma Abû Hanîfu, uzimajući u obzir da su mu poznati hadîthi koji dokazuju da je dizanje ruku propisano?

Odgovor: Ukoliko ga neko ko posjeduje znanje obavijesti o vjerodostojnosti hadîtha, dužan je prihvatiti ono što je potvrđeno od Allâhovog poslanika . Osnova je da ničiji govor nema prednost nad govorom Allâhovog poslanika .