Ne budi škrt sam prema sebi

Ne budi škrt sam prema sebi

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno spojiti dva nijjeta u jednome namazu, kao na primjer ujedno klanjati i namaz nakon uzimanja abdesta i Duhâ namaz?

Odgovor: ما شاء الله prečice se uzimaju čak i u `ibâdetu. Prečice čak i u `ibâdetu!

Ukoliko on klanja Duhâ namaz, namaz nakon uzimanja abdesta je uključen u to. Ono što je manje naglašeno je dakle uključeno u ono što je više naglašeno.

Ali brate moj, ne budi škrt sam prema sebi. Ne budi škrt sam prema sebi. Klanjaj četiri (Rekata). Šta te spriječava?

Kako će ti samo to biti potrebno na Sudnjem Danu… samo jedan Rekat!

الله المستعان