Nazivanje Salâma stranim ženama

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Čovjeku nije dozvoljeno nazvati Salâm stranoj ženi koja mu nije Mahram, osim u slučaju da je toliko stara da nema nade da će se udati. Takvim ženama je dozvoljeno nazvati Salâm. Ukoliko se međutim žena još uvijek može udati, neće joj nazvati Salâm da bi se zaštitio od eventualnog upadanja u grijeh, osim u slučaju da mu je Mahram.