Nazivanje Salâma praznome masdžidu

Nazivanje Salâma praznome masdžidu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je Sunnah da onaj ko uđe u masdžid nazove Salâm bez obzira da li u njemu ima nekoga ili ne, jer smo čuli da onaj ko uđe u masdžid mora nazvati Salâm melekima?

Odgovor: Neka nazove Salâm ukoliko je neko tu. Ukoliko dakle vidi nekoga u masdžidu, neka nazove Salâm. Ukoliko je međutim masdžid prazan, nema potrebe nazivati Salâm.