Nazivanje nepoznate osobe “Muhammad”

Nazivanje nepoznate osobe “Muhammad”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je onome ko ne zna ime osobe kojoj se želi obratiti dozvoljeno da ga doziva “Muhammade!”, kao što se to danas čini sa osobljem u restoranima – a rašireno je svugdje?

Odgovor: To je u redu. Bolje je međutim reći “`Abdullâh” jer su svi ljudi Allâhovi robovi. Ako mu ne znaš ime, zovi ga “`Abdullâh” i reci mu šta treba učiniti. Inače ga zovi po njegovome imenu.