Nazivanje `Aqîqe “Tamîmah”

Nazivanje `Aqîqe “Tamîmah”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi `Aqîqu nazivaju “Tamîmah”. Koji je propis za to?

Odgovor: To nije problematično. To je jedan od laičkih naziva i ne predstavlja problem.