Nazivamo li muslimanski narod generalno Selefijama?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Pitanje: Nazivamo li muslimanski narod generalno Selefijama?

Odgovor: Ne. To ovisi o njihovome stanju i zemlji u kojoj žive. Treba dakle sagledati stanje zemlje u kojoj žive. Ukoliko je osnova zemlje Salafijjah i većina je na tome – da. Ukoliko većina međutim slijedi novotarije – ne.