“Naziv Salafî je preporuka samoga sebe”

“Naziv Salafî je preporuka samoga sebe”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Neki od studenata govore da niko ne treba da govori “Ja sam Salafî”, jer je to preporuka samoga sebe.

Odgovor: Ako neko to govori da bi preporučio samoga sebe, to nije dozvoljeno. Ako neko to međutim govori da bi objasnio da se razlikuje od sekti i grupa koje su u zabludi, da se ograđuje od njih i da je Salafî koji slijedi manhadž Selefa, to je dobro.