Navike čovjeka postanu njegov karakter

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân (umro 1431)

Izvor:

 

 

Čovjek je došao Allâhovom poslaniku  i zatražio savjet. Allâhov poslanik  mu je rekao:

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

»Neka ti jezik ne prestaje biti vlažan od sjećanja na Allâha عَزَّ وَ جَلَّ« (Ibn Mâdžah 3793)

Karakter čovjeka je u skladu sa njegovim navikama. Jedan čovjek je slušao muziku, a bio je doktor islâmskog fiqha. Bio je međutim opsjednut muzikom, do te mjere da bi prilikom dolaska na univerzitet pjevao i pravio pokrete uz melodiju pjesme koju je pjevao – a zatim bi predavao studentima.

Ono što želim naglasiti je da je karakter čovjeka u skladu sa njegovim navikama. Privikne li se čovjek na plemenit karakter, to će postati njegova navika. Privikne li se međutim na nizak karakter, to će postati njegova navika.

Jedna žena mi je postavila slijedeće pitanje preko telefona:

»Moj muž leži pored mene u krevetu, okrene mi leđa i samozadovoljava se – a zatim se okrene prema meni.«

Zašto to radi? Zato što je to radio od malena. Navikao se na to i to je postalo dio njegovog života. Nikada neće prestati s tim.

Ono što želim naglasiti je da je karakter čovjeka u skladu sa njegovim navikama. Odgojiš li lijepo svoju dušu, sluh, vid, jezik, tijelo i srce – tvoja djela će biti u skladu s tim. Loš odgoj će međutim rezultirati u lošim djelima i ovisnosti o njima.