Nasljeđivanje zabranjene imovine

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Na jednome predavanju ste rekli da je imovina koja je stečena na zabranjen način zabranjena jedino osobi koja ju je stekla. Možete li pojasniti ovaj princip?

Odgovor: To je moj stav o tome; imovina koja je stečena na zabranjen način je jedino zabranjena osobi koja ju je stekla. Uzmimo kao primjer kamatu; ukoliko osoba koja je trgovala kamatom umre, njegov imetak je dozvoljen njegovim nasljednicima. Ukoliko međutim imovina potiče od nečega što je samo po sebi zabranjeno, kao što je alkohol, u tome slučaju je zabranjena i preminulome i nasljedniku. Isto važi i za imovinu čija zabrana ostaje na snazi – kao što su ukradene stvari. Nasljednicima nije dozvoljeno zadržati naslijeđenu ukradenu stvar ukoliko nam je poznato ko je vlasnik.