Naslanjanje na zid tokom namaza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za osobu koja klanja pored zida pa se tokom namaza bez potrebe nasloni na njega?

Odgovor: Ne, klanjaču nije dozvoljeno da se tokom namaza nasloni na nešto. On dakle treba stajati i ne naslanjati se ni na šta, osim u slučaju da se zbog bolesti ili teškoće oslanja na štap. Tada je to u redu.