Naši komunisti

Naši komunisti

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 102-103

as-Sâbûnî رحمه الله je rekao:

“Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je potvrdio Islâm robinje kada je ona potvrdila da je njen Gospodar iznad nebesa i pokazala da je poznavala svoga Gospodara preko Njegove uzvišenosti. aš-Šâfi`î je ovim hadîthom argumentovao da je u vezi sa kaznenim otkupom jedino dozvoljeno osloboditi roba koji je vjernik, jer je on vjerovao da je Allâh سبحانه iznad Svojih stvorenja i Svojih sedam nebesa iznad `Arša. Ovo je uvijek bilo vjerovanje Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, jer aš-Šâfi`î رحمه الله ne prenosi autentičan hadîth a da takođe i ne vjeruje u njega.”

Ovo znači da je robinja i dalje imala svoj prirodni instinkt. Ako upitaš dijete gdje je Allâh, dijete kaže da je iznad nebesa. Čak i stoka gleda uvis prilikom poroda. Čak i stoka! Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je naveo predaje o tome da čak i životinje vjeruju da je Allâh iznad nebesa.

Ovo se nalazi u prirodnome instinktu stvorenja. Meleki, ljudi, džinni i životinje u sebi imaju urođeno da je Allâh iznad nebesa. Zdrav razum ne može vjerovati u nešto drugo. Ovo pobija ono što govore Mu`attilah i Džahmijjah, da je Allâh svugdje ili da nije ni gore ni dole, ni desno ni lijevo.

Oni su prinuđeni ili da kažu da je Allâh تبارك وتعالى svugdje – što je omalovažavanje Allâha – ili da Mu pripišu da je kao ništa, što ne postoji ni gore ni dole, ni desno ni lijevo. Ovo je u skladu sa komunističkom ideologijom da Allâh عز وجل ne postoji – a Allâh je daleko od toga!