Naša Teravija u poređenju sa Teravijom Selefa

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdi al-Madkhalî

Izvor:

 

Kada dođe Ramadhân, nemoj propuštati Teraviju sa ljudima. Na tebi je da provodiš noći u namazu. Ovo je treća stvar. الْحَمْدُ لِلهِ braćo, danas učenje prođe brzo. Naše učenje je lako, mnogo lako; jedan džuz se prouči tokom deset rekata – i to ukoliko imâm odulji. A ako si u Haramu Makke ili Madine – ili u nekom drugom masdžidu u kojem se klanja dvadeset rekata – zapitat’ ćeš se: “Kad prije prođe džuz?”; rekati su vrlo lagani.

Pravedni Selefi رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى su smatrali da im je imâm olakšao ukoliko bi u Ramadhânu proučio sûru al-Baqarah tokom deset rekata. Ukoliko bi se sûrah al-Baqarah proučila tokom deset rekata, smatrali bi da im je imâm olakšao. Mi danas sûru al-Baqarah proučimo za tri, četiri ili dvije i po noći – ukoliko je dovršimo. Zar nije istina? Oni bi proučili sûru al-Baqarah tokom osam rekata, a ukoliko bi je imâm koji ih je predvodio u namazu proučio tokom deset rekata – rekli bi mu:

“Allâh te nagradio, olakšao si nam.”

Ko bi danas ostao sa tobom (kada bi ovako klanjao)? Naš namaz je danas lagan.