Naša djeca moraju izbjegavati sve vrste krstova

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Postoji video igra u kojoj se nekada pojavljuje krst. Šta vi smatrate o tome?

Odgovor: Smatram ono na što sam maloprije ukazao; da je obavezno izbrisati krst – ili ga slomiti ukoliko ga nije moguće izbrisati. Ukoliko se dijete navikne na gledanje krsta, kasnije će olako gledati na njega. Što više čovjek nešto praktikuje, to sve manje utiče na njega. Dužnost nam je dakle da nam djeca izbjegavaju sve što sadrži krstove, bez obzira da li se radi o video igrama ili autićima. Neki autići imaju krst sa strane ili pozadi. Obavezno nam je izbjegavati sve to.