‘Naš voljeni brat Ahmad an-Nadžmî’

‘Naš voljeni brat Ahmad an-Nadžmî’

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitalac: Ovdje ima više pitanja koja kažu “O Šajkh, učinite dovu da on (Ahmad an-Nadžmî) bude nagrađen i da dobije naknadu, Allâh vas nagradio”

Sâlih al-Fawzân: Neka te Allâh obraduje dobrim vijestima, a molimo Allâha سبحانه وتعالى za oporavak i bezbjednost našega voljenoga brata Šajkha Ahmada an-Nadžmî, za berićet u njegovome životu i da mu Allâh produži život zbog koristi Islâmu i Muslimanima.

Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika Muhammada, njegovu familiju i ashabe.