Naš temelj su dokazi a ne pravne škole

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada mi, afrikanci, dođemo u Saudijsku Arabiju – Allâh je zaštitio od svog zla i podržao – da studiramo vjeru, ono što učimo zasniva se na propisima hanbelijske pravne škole. Kada se vratimo u naše domovine, suočavamo se sa drugim pravnim školama – kao što je pravna škola Imâma Mâlika. Šta nam savjetujete u ovakvim slučajevima?

Odgovor: Naš temelj nisu knjige Hanâbilah, Hanafijjah, Mâlikijjah ili Šâfi`ijjah. Naš temelj nije knjiga, nego dokaz. Naš temelj je dokaz; ono što se zasniva na dokazu treba praktikovati – bez obzira u kojoj se knjizi pravne škole to nalazilo. Sa druge strane ono za što ne postoji dokaz ne treba praktikovati.

Ukoliko ti je poznat dokaz, ravnat’ ćeš se prema dokazu. Ukoliko ti nije poznat dokaz, upitat’ ćeš učenjake o tome stavu.