Napuštanje bolesne majke zbog studiranja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Želim studirati, ali mi je majka bolesna i imam dva mlađa brata. Da li ću napustiti moju bolesnu majku da bih studirao – ili trebam ostati sa njom?

Odgovor: Ostani sa njom. Samim time što je ona u potrebi za tobom – ti trebaš ostati sa njom i biti joj na usluzi. Njeno pravo ima prednost, čak i nad Džihâdom na Allâhovome putu. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je vratio čovjeka njegovim roditeljima i rekao:

فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

“Kod njih onda čini Džihâd” (al-Bukhârî 5972 i Muslim 2549)