Napaštanje propuštenih dana u Ramadhânu devetog i desetog Muharrama

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je onome ko treba napostiti dva propuštena dana u Ramadhânu i želi ih napostiti devetog i desetog (Muharrama) to dovoljno i za napaštanje propuštenih dana u Ramadhânu i za post dana `šûrâ’?

Odgovor: Nema sumnje da je napaštanje obaveznog posta važnije od dobrovoljnog posta. Stoga, ukoliko je čovjek dužan napostiti propuštene dane Ramadhâna, ili dane koje se zakleo da će postiti, ili dane koje treba postiti da bi se iskupio, to je važnije od dobrovoljnog posta. Pa ukoliko bi postio dan `Arafah ili dan `šûrâ’ sa namjerom da naposti propuštene dane, to ne predstavlja problem, i nadamo se da će mu Allâh spojiti dva dobra i da će imati dvije nagrade. Ukoliko su dani koje je dužan napostiti jedina stvar koja ga spriječava da posti `šûrâ’, nadamo se da će postići vrline i jednog i drugog.