Napaštanje dana `šûrâ’

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Žena je namjeravala postiti dan `šûrâ’, pa je dobila mjesečno pranje. Hoće li napostiti taj dan?

Odgovor: Neće ga napostiti. Pitanje se dakle odnosi na ženu koja je namjeravala postiti dan `šûrâ’ pa je dobila mjesečno pranje i nije mogla postiti. Da li će ga napostiti? Neće ga napostiti, jer je taj post povezan sa određenim danom, pa ko ga uspije postiti neka posti – a u protivnom nije ništa dužan učiniti. Nadam se međutim da će joj biti upisana nagrada ukoliko je imala namjeru i bila odlučna da će postiti, ali ju je spriječila šerijatska prepreka.