Namjeravao skratiti namaz iza imâma koji je klanjao puni namaz

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko putnik uđe u džamiju na autoputu i priključi se namazu namjeravajući skratiti namaz, pa nakon dva rekata vidi da imâm klanja puni namaz, šta treba učiniti?

Odgovor: On mora klanjati puni namaz i slijediti svog imâma.