Namjera za uklanjanje nečistoće

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moram li nanijjetiti uklanjanje nečistoće sa polnoga organa i analnoga otvora da bih se mogao abdestiti?

Odgovor: Namjera nije neophodna za uklanjanje bilo kakve nečistoće, jer je to faktor koji ne treba biti prisutan. Pa kada nečistoća nestane sama od sebe ili na drugi način, to je dovoljno – a sva hvala pripada Allâhu.

Ukoliko se na primjer na prljavome tlu pojavi rijeka, ono postaje čisto – iako ga ti nisi očistio niti namjeravao da ga očistiš. Rijeka ga je očistila. Tlo je dakle postalo čisto nestajanjem nečistoće. (Učenjaci) kažu da sunčeve zrake čiste ukoliko uklone nečistoću i smrad. Vjetar takođe čisti.