Namjera za razvod bez izgovaranja riječi

Namjera za razvod bez izgovaranja riječi

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (20/25/2035)

Pitanje: Jednoga dana sam se naljutio na moju suprugu i odveo je kod njenoga oca. Nisam ništa rekao, iako sam namjeravao da je kasnije razvedem. Nisam je međutim razveo do dan danas. Ona je sada trudna. Koji je propis za to?

Odgovor: Ukoliko se to desilo kao što si naveo, ta žena je još uvijek tvoja supruga, a odvođenje njenoj familiji se ne smatra razvodom.