Namaz u džamiji sa pogledom na mezarje sa prozora

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se radi o džamiji kao što je ova, sa pogledom na mezarje sa prozora, a bez prepreke između džamije i mezarja osim ovog zida, koji je propis za obavljanje namaza u ovoj džamiji?

Odgovor: Ono što je bitno je da Qiblah ne bude prema mezarju, a ako je tako kako si sada opisao, to ne predstavlja problem.