Namaz u crkvi sa krstovima i ikonama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno obaviti namaz u crkvi u kojoj se nalaze krstovi i takozvane slike Masîha عَلَيْهِ السَّلَامُ?

Odgovor: Da, ali neka ne bude okrenut prema slikama dok obavlja namaz.