Namaz obavljen u pogrešnome pravcu zbog greške kompasa na mobilnome telefonu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Uvijek koristim mobilni telefon da bih znao gdje je Qiblah. Koristio sam ga čak i kada sam bio u stanu u Makki, ali sam nakon namaza ustanovio da sam klanjao u pogrešnome pravcu. Da li je moj namaz ispravan?

Odgovor: Ne. Ukoliko si klanjao u pogrešnome pravcu tako da se Ka`bah nalazila sa strane ili iza tebe, to nije dozvoljeno.