Namaz koji je Allâhov poslanik klanjao kod kuće nakon Bajrama

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je namaz koji je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم klanjao kod kuće nakon Bajram namaza bio Dhuhâ namaz?

Odgovor: Moguće je da je to bio Dhuhâ namaz, a moguće je da je bio i namaz prilikom ulaska u kuću.

 

 

[Od Abû Hurajre رضي الله عنه se prenosi da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao:

إذا خرجتَ من منزلكَ فصلّ ركعتين يمنعانكَ من مخرجِ السوءِ ، وإذا دخلتَ إلى منزلكِ فصلّ ركعتينَ يمنعانكَ من مدخلِ السوءِ

Kada budeš htio izaći iz svoje kuće, klanjaj dva rekata koja će te spriječiti od loših djela koja čovjek radi dok se nalazi vani, a kada se vratiš kući klanjaj dva rekata koja će te čuvati od loših djela koja čovjek radi kod svoje kuće. (al-Albânî; as-Silsilah as-Sahîhah 1323)]