Namaz djeteta i žene u džematu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Na jučerašnjem predavanju smo naučili da treba uspostaviti namaz u džematu ukoliko čovjek klanja sa djetetom ili ukoliko čovjek klanja sa ženom. Da li isto važi ukoliko dijete klanja sa ženom?

Odgovor: Ne postoji dokaz za to. Namaz treba uspostaviti u džematu ukoliko čovjek klanja sa djetetom ili ukoliko čovjek klanja sa ženom na osnovu dokaza koji postoje za te slučajeve. Koliko je meni poznato, dokaz ne postoji za slučaj kada dijete klanja sa ženom.