Namaz djece iza oca

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Čovjek je zakasnio na namaz, pa je klanjao sa svojim sinovima. Jedan sin je stao sa njegove desne, a drugi sa lijeve strane. Jedan čovjek je međutim povukao sinove nazad i osudio oca nakon namaza – jer djeca nisu polno zrela. Da li je to djelo bilo ispravno, a ako nije – kako djeca trebaju klanjati?

Odgovor: To djelo nije bilo ispravno. Ukoliko djeca imaju sposobnost rasuđivanja, ona mogu stajati u saffu iza njega. To ne predstavlja problem, i njihov namaz je ispravan – jer posjeduju sposobnost rasuđivanja. Djeca dakle mogu klanjati iza njega, a taj čovjek je pogriješio. Takođe ne predstavlja problem da stoje sa njegove desne i lijeve strane, tako da imâm bude u sredini. Sve je to dozvoljeno, a sva hvala pripada Allâhu.