Nakon obavljenog namaza saznali da nisu bili okrenuti prema Qibli

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko čovjek obavi namaz u džematu a zatim džemat bude obaviješten da nisu bili okrenuti prema Qibli, šta su dužni učiniti?

Odgovor: Ukoliko budu obaviješteni da se radilo o većem odstupanju od pravca prema Qibli, moraju ponoviti namaz. Ukoliko se međutim radi o manjem odstupanju, to ne predstavlja problem.