Nakon dužega vremena saznao da je klanjao tri rekata Podne namaza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je klanjao tri rekata Podne namaza, a zatim se razišao narod. Nakon dužega vremena saznao je da je skratio namaz. Šta treba učiniti i kakvo je pravilo…

Odgovor: Nakon dužega vremena je vremenski razmak (između obavljenoga namaza i trenutka kada sazna da je klanjao manji broj rekata) dug – te zbog toga treba ponoviti namaz.