Naklanjavanje Witra

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Pitanje: Šta treba učiniti onaj ko nije klanjao Witr a nastupilo je vrijeme Sabaha?

Odgovor: Ukoliko misli da može klanjati Witr a zatim dva rekata Sunneta prije početka Sabaha (u džematu), učinit’ će to. U protivnome će klanjati dva rekata Sunneta, a Witr će klanjati poslije.

Pitanje: Da li će u tome slučaju klanjati Witr odmah nakon Sabaha ili nakon izlaska sunca?

Odgovor: Ukoliko između Adhâna i Iqâmeta za Sabah ima dovoljno vremena da može klanjati i Witr i dva rekata Sunneta, učinit’ će to. Ukoliko međutim samo ima dovoljno vremena za dva rekata Sunneta, klanjati će njih – a Witr će klanjati poslije.

Pitanje: Nakon vremena Sabaha ili tokom vremena Sabaha?

Odgovor: Kada želi – pod uslovom da je zaboravio klanjati Witr ili je prespavao.