Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao:

“Novotar tvrdi da je novotarija ili bolja od Sunneta i bliža istini – ili da je Sunnah, ukoliko je neuki slijepi sljedbenik.” Ighâthat-ul-Lahfân (1/48)

… ili tvrdi da je novotarija Sunnah. To je slučaj ukoliko je on neuk i ne poznaje Sunnah, ili je slijepi sljedbenik drugih. Njemu je novotarija draža od Sunneta. On pazi i čuva novotariju za razliku od Sunneta.

Sunnah se ne može ujediniti sa novotarijom. Jedno će prevagnuti. Sunnah se dakle ne može ujediniti sa novotarijom – jer jedno mora prevagnuti.

Zbog toga ćeš vidjeti kako novotari ništa ne mrze kao Sunnah. Ukoliko im narediš da slijede Sunnah, oni će se naljutiti na tebe – jer mrze Sunnah, والعياذ بالله. Šajtân im Sunnah čini mrskim a novotarije dragim.