Najveći među Mu`tazilama je vjerovao u Allâhova svojstva

Autor: Imâm Muhammad al-Amîn aš-Šanqîtî (umro 1393)

Izvor: Adhwâ’-ul-Bajân (5/74)

Znaj da su sva Allâhova svojstva koja smo spomenuli stvarna a ne metaforična – i da odgovaraju jedino Njegovome savršenstvu i veličanstvu. Ne igra ulogu da li se radi o svojstvu koje rezultira u jednom od Allâhovih imena (kao sluh, vid i život) ili ne (kao lice i ruka). Znaj da nije ni dozvoljeno niti ispravno tumačiti uzdizanje (الاستواء) kao osvajanje (الإستيلاء). Ovo je vjerovanje Abûl-Hasana al-Aš`arîja رَحِمَهُ اللهُ. Ovo je u principu vjerovanje Selefa, uključujući Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ashabe.

Onaj ko tvrdi da je Abûl-Hasan al-Aš`arî tumačio svojstva kao što su lice, ruka i uzdizanje, iznio je na njega veliku laž. al-Aš`arî رَحِمَهُ اللهُ je u svojim sjajnim knjigama koje je napisao nakon što je napustio Mu`tazile izričito rekao da je njegovo vjerovanje vjerovanje Selefa, što znači potvrđivati ono čime je Allâh Sebe opisao, bez zamišljanja, nalikovanja ili negiranja, te da je metaforično tumačenje toga neispravno – i da tumačiti uzdizanje (الاستواء) kao osvajanje (الإستيلاء) spada u vjerovanje Mu`tazilah.

On je bio najučenija osoba o Mu`tazilama, jer je bio jedan od njihovih najvećih vođa prije nego što ga je Allâh uputio na istinu.