Najveće ponižavanje Allâha

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao:

“Poenta je u tome da ove dvije grupe ponižavaju Allâha. Činjenica je da Ga niko drugi toliko ne ponižava. Šajtân ih je prevario i doveo do toga da vjeruju da je njihovo ponižavanje savršenstvo.”

Da, to znači Džahmijjah i Mu`tazilah. Džahmijjah negiraju imena i svojstva, a jedino što potvrđuju je Allâhovo postojanje. Nemoguće je da nešto postoji bez imênâ i svojstava.

Mu`tazilah potvrđuju Allâhova imena, ali bez značenja. Oni kažu da Allâhova imena nemaju značenje. Tako prema njima Allâhovo ime as-Samî` (Onaj koji sve čuje) ne dokazuje da On čuje, al-Basîr (Onaj koji sve vidi) ne dokazuje da On vidi, al-`Alîm (Sveznajući) ne dokazuje da On zna – i slično. Oni dakle vjeruju u imena bez značenja. To je vjerovanje Mu`tazilah. Oni negiraju značenja imênâ i ono na šta ona ukazuju. To je bezvrijedno potvrđivanje.

Džahmijjah i Mu`tazilah su onî koji najviše ponižavaju Allâha. Na osnovu njihovoga negiranja Allâhovih imênâ i svojstava ne postoji niko ko toliko ponižava Allâha. Onî koji potvrđuju Allâhova imena i svojstva nisu onî koji ga ponižavaju, nego Ga, naprotiv, opisuju savršenstvom.