Najsigurnije ili najlakše?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta ima prednost u Šerijatu; ono što je najsigurnije – ili ono što je najlakše?

Odgovor: Ono što je najsigurnije ima prednost kada su u pitanju nejasnoće.

Allâhov poslanik  nikada nije imao izbor da učini dvije stvari a da nije izabrao lakšu. Ovo se odnosi na stvari koje su unutar Šerijata; u tome slučaju se bira ono što je lakše. Primjer toga je namaz na putovanju; dozvoljeno je klanjati puni broj rekata i to je osnova – dok je kraćenje namaza bolje, jer je to Sunnah Allâhovoga poslanika  na putovanju. U ovome slučaju je dakle bolje izabrati ono što je lakše nego praktikovati osnovu.