Najgora sekta

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Postoji li razlika između Mu`tazilah i Džahmijjah?

Odgovor: Džahmijjah su gori od Mu`tazilah. Da, postoji razlika. Džahmijjah su sekta koja je u najvećoj zabludi. Neki učenjaci su ih čak izbacili iz okvira islâma. Iako su i Mu`tazilah zli, njihovo zlo je manje. Oni su dakle blaži od Džahmijjah.