Najbolji način širenja manhadža Selefa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je najbolji način širenja manhadža Selefa među ljudima – posebno u mojoj zemlji?

Odgovor: Najbolji način je podučavanje. Podučavaj manhadžu Selefa u džamijama, školama i na predavanjima. To je najbolji način. Pozivanje na metodologiju Selefa bez predavanja i objašnjenja nije dovoljno.