Najbolji način posta dana `šûrâ’

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Pojavile su se neke sumnje i nesuglasice među ljudima u vezi sa potvrđivanjem dana `šûrâ’. Da li je u redu da osoba posti deveti, deseti i jedanaesti Muharram, da bi se time osigurao da će postiti dan `šûrâ’; i da li bi on za ovo imao nagradu u vezi sa (preporučenim) postom triju dana u svakome mjesecu?

Odgovor: al-Imâm Ibn-ul-Qajjim je, kada je u Zâd-ul-Ma`âd pričao o postu dana `šûrâ’, rekao da postoje tri vrste (tog) posta:

Prva vrsta je post dana `šûrâ’, te dana prije njega i dana poslije njega. Rekao je da je ovo najpotpunije. Ovo je najbolji način, da osoba posti dan `šûrâ’, te dan prije njega i dan poslije njega, dakle ukupno tri dana.

Druga vrsta je da osoba posti dan `šûrâ’ i dan prije njega ili dan poslije njega, dakle da posti dva dana.

Treća vrsta je da osoba posti samo dan `šûrâ’, dakle jedan dan.

Najbolje mu je da posti tri dana, nakon toga je najbolje postiti dva dana, a ukoliko bi on postio samo jedan dan, dan `šûrâ’, to je dozvoljeno. To je dozvoljeno, ali je to u suprotnosti sa onim što je Allâhov poslanik  naredio kada nam je naredio da postimo i dan prije njega ili dan poslije njega. To je međutim dozvoljeno, i on će imati nagradu za ono što je postio.

Post tri dana za `šûrâ’ međutim ne može zauzeti mjesto posta triju dana u mjesecu, jer je post triju dana u svakom mjesecu nešto drugo, a najbolji način posta ovih triju dana je postiti trinaesti, četrnaesti i petnaesti (u svakom mjesecu), a to su “bijeli dani”. To su najbolji dani za post ovih triju dana, ali je međutim u redu i da se oni poste početkom mjeseca, sredinom mjeseca ili krajem mjeseca.

Post triju dana u svakom mjesecu je dakle nešto drugo u odnosu na post `šûrâ’, a i jedno i drugo je Sunnah. Ovo je takođe nešto drugo u odnosu na post ponedeljkom i četvrtkom tokom sedmice. Svaki Sunnah ima svoje mjesto.