Najbolji abdest

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (1/417)

Pričao nam je Muhammad bin Jûsuf, njemu Sufjân prenoseći od Zajda bin Aslam, on od `Atâ’ bin Jasâr – a ovaj od Ibn `Abbâsa koji je rekao:

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً‏

“Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je pri uzimanju abdesta oprao (propisane dijelove tijela) jedanput” (al-Bukhârî 157)

Pričao nam je Husajn bin `Îsâ, njemu Jûnus bin Muhammad, a njemu Fulajh bin Muhammad prenoseći od `Abdullâha bin Abî Bakr bin `Amr bin Hazm, on od `Abbâda bin Tamîm, a ovaj od `Abdullâha bin Zajd – koji je rekao:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ‏

“Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je pri uzimanju abdesta oprao (propisane dijelove tijela) dva puta” (al-Bukhârî 158)

Pričao nam je `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh al-Uwajsî, njemu Ibrâhîm bin Sa`d prenoseći od Ibn Šihâba da ga je `Atâ’ bin Jazîd obavijestio da je Humrân, oslobođen `Uthmânov rob, prenio da je vidio `Uthmâna bin `Affân kada je zatražio posudu (s vodom). Sipao je na dlanove tri puta i prao ih. Potom je zahvatio svojom desnicom (vodu) iz posude i isprao usta i nos. Zatim je oprao svoje lice tri puta i svoje ruke do iza laktova tri puta. Nakon toga je potrao (vlažnom rukom) svoju glavu, a zatim je tri puta oprao svoje noge do iza članaka i rekao da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم rekao:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Ko uzme abdest ovako kao što je ovaj moj abdest, pa klanja dva rekata ne dozvolivši sebi da razmišlja o nečem drugom – bit’ će mu oprošteni njegovi ranije učinjeni grijesi” (al-Bukhârî 159)

Poenta leži u tome da je oprao lice tri puta, ruke do iza laktova tri puta, potrao glavu i oprao noge do iza članaka tri puta. Da li je potpunije oprati svaki dio tijela tri puta jer to bolje čisti i sadrži više djela – ili postupati po Sunnetu i ponekad jednom oprati dijelove tijela, ponekad dva puta a ponekad tri puta?

Druga alternativa je bolja; bolje je ponekad oprati dijelove tijela jednom, ponekad dva puta a ponekad tri puta. Bolje je postupati po Sunnetu nego činiti mnogo djela. Djelo koje je u skladu sa Sunnetom čini da osoba osjeća da slijedi Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم. To povećava njegov îmân i slijeđenje (Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم).